Upcoming courses


Seminars and events May – August 2018

 

May

26-29                Dojo closed for late-May Bank Holiday

 

June

15-17                Dojo Cho Lithuania    


July                 

14                     North London Dojo seminar


August

18-25                BAF Summer School, Chester (Kobayashi Sensei)

25-28                Dojo closed for August Bank Holiday